درباره ما درباره ما

قطب علمی فناوری معماری با دو رویکرد عمده ایجاد حلقه ارتباط صنعت و دانشگاه و  توسعه آموزش‌های تخصصی فناوری معماری در سطح ملی و بین‌المللی فعالیت گسترده‌ای دارد.

 

اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

آغاز ثبت نام پانزدهمین دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران از تاریخ 14 شهریور 1395

آغاز ثبت نام پانزدهمین دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران  از تاریخ 14 شهریور 1395