تکنولوژی و معماری پایدار تکنولوژی و معماری پایدار

دوره تکنولوژی و معماری پایدار روزهای چهارشنبه ساعت ۲ بعد از ظهر الی ۶  و پنج شنبه ۸ صبح الی ۶ بعد از ظهر هر هفته برگزار می‌شود.

این دوره به مدت ۱۸۰ ساعت با مبلغ ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برنامه ریزی شده است.

برای پیش ثبت نام، جهت بررسی مدارک مبلغ دویست هزار ریال را به شماره حساب ۵۲۲۵۴۳۰۷۵۹  به نام "عوائد غیر قابل برداشت پردیس هنرهای زیبانزد بانک ملت شعبه دانشگاه شناسه پرداخت۱۱۵۲ واریز نموده و  به همراه فرم پیش ثبت نام تکمیل شده، اسکن فیش واریزی، اسکن کارت ملی، عکس پرسنلی و آخرین مدرک تحصیلی را به آدرس ceat.aca@gmail.com  ارسال نمایید.

در قسمت موضوع ایمیل، قید بفرمایید "پیش ثبت نام شانزدهمین دوره عالی تخصصی تکنولوژی و معماری پایدار"

پیش ثبت نام شانزدهمین دوره از اسفند1395 آغاز شده، مدارک در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1396 با اولویت زمانی پیش ثبت نام ها بررسی می‌شود و داوطلبان یک هفته زمان خواهند داشت تا مبلغ شهریه را واریز نمایند.

دوره شانزدهم هفته اول خرداد آغاز خواهد شد.

دانلود فرم ثبت نام از اینجا