معماری داخلی معماری داخلی

دوره عالی تخصصی معماری داخلی روزهای چهارشنبه ۸ صبح الی ۶ بعد از ظهر و پنج شنبه ۸ صبح الی ۶ بعد از ظهر هر هفته برگزار می‌شود.

این دوره به مدت 270 ساعت با مبلغ 33.500.000 ریال برنامه ریزی شده است.

برای پیش ثبت نام، جهت بررسی مدارک مبلغ دویست هزار ریال را به شماره حساب ۵۲۲۵۴۳۰۷۵۹  به نام "عوائد غیر قابل برداشت پردیس هنرهای زیبانزد بانک ملت شعبه دانشگاه شناسه پرداخت۱۱۵۲ واریز نموده و  به همراه فرم پیش ثبت نام تکمیل شده، اسکن فیش واریزی، اسکن کارت ملی، عکس پرسنلی و آخرین مدرک تحصیلی را به آدرس ceat.aca@gmail.com  ارسال نمایید.

در قسمت موضوع ایمیل، قید بفرمایید "پیش ثبت نام شانزدهمین دوره عالی تخصصی معماری داخلی"

پیش ثبت نام شانزدهمین دوره از اسفند 1395 آغاز شده، مدارک در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1396 با اولویت زمانی پیش ثبت نام ها بررسی می‌شود و داوطلبان یک هفته زمان خواهند داشت تا مبلغ شهریه را واریز نمایند.

دوره شانزدهم هفته اول خرداد آغاز خواهد شد.

دانلود فرم پیش ثبت نام از اینجا