نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه در مورد دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران

طبق نامه مورخ ۹۶/۲/۳۰، تصمیم گرفته شده است تا پس از برگزاری موفقیت آمیز ۱۵دوره از دوره های عالی تخصصی معماری، طی ۸ سال، با ایجاد وقفه ای چندماهه تا مهرماه، فرصتی ایجاد شود تا برنامه ها و ساختار دوره ها مورد بازبینی قرار گیرد.
این دوره ها منطبق بر آخرین یافته های آموزش معماری در سطح جهان، امیدوار است بتواند شکاف های مابین فضای دانشگاه و حرفه معماری در ایران را پر نماید و همواره تلاش شده استقبال دانشجویان در تمامی این سال ها، موجب چشم پوشی از ضعف های احتمالی نشود.
 بنابراین از همه بزرگواران متخصص و حرفه مند تقاضا داریم، نظرات اصلاحی خود را به آدرس ایمیل ceat.aca@gmail.com ارسال بفرمایند.
 
با سپاس،
سیداحسان مسعود.
مدیر دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران.