نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افراد

ردیف

اعضای هسته

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

دانشگاه

ردیف

اعضای هسته

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

دانشگاه

1

محمود گلابچی

استاد

معماری

دانشگاه تهران

5

علیرضا عینی­فر

استاد

معماری

دانشگاه تهران

2

محمدرضا بمانیان

استاد

معماری

تربیت مدرس

6

محمود حسینی

استادیار

عمران سازه-زلزله

پژوهشگاه بین­المللی زلزله شناسی

3

کتایون تقی­زاده

دانشیار

معماری

دانشگاه تهران

7

محمد.مهدی محمودی

استادیار

معماری

دانشگاه تهران

4

محسن وفامهر

استاد

معماری-ساختمان

علم و صنعت

8

حامد مظاهریان

 (عضو افتخاری و مدیر قطب)

استادیار

معماری اسلامی

دانشگاه تهران

 

1-      مدیریت قطب علمی معماری ؛ حامد مظاهریان

2-      مدیر داخلی قطب علمی معماری ؛ هادی نادری

3-      کارشناس قطب علمی معماری ، ناهید خلیلی

4-      مدیر دوره های عالی تخصی معماری ؛ احسان مسعود

5-      کارشناس دوره های عالی تخصصی معماری ؛ شیلر زرگر