نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گفتگویی درباره پاویون ملی ایران در بینال معماری ونیز 2016

بازنگری « عرصه بازی » پیشروی
مشارکت اجتماعی؛ ارتقای کیفی زندگی
گفتگویی درباره پاویون ملی ایران در بینال معماری ونیز 2016
سخنرانان: پرشیا قره گوزلو، بهزاد اتابکی پنل گفتگو: سید محسن حبیبی، اسکندر مختاری، محمدسعید ایزدی،مونا عرفانیان
دوشنبه 20 دی 1395، ساعت16.00الی 18.30
پردیس هنرهای زیبای تهران ، تالار شهید آوینی
قطب علمی فناوری معماری

پردیس هنرهای زیبای تهران