Asset Publisher Asset Publisher

اطلاعیه در مورد دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران
اطلاعیه در مورد دوره های عالی تخصصی معماری دانشگاه تهران
طبق نامه مورخ ۹۶/۲/۳۰، تصمیم گرفته شده است تا پس از برگزاری موفقیت آمیز ۱۵دوره از دوره های عالی تخصصی معماری، طی ۸ سال، با ایجاد وقفه ای چندماهه تا مهرماه، فرصتی ایجاد شود تا برنامه ها و ساختار دوره ها مورد بازبینی قرار گیرد. این دوره ها منطبق...
معماری داخلی
معماری داخلی
دوره عالی تخصصی معماری داخلی روزهای چهارشنبه ۸ صبح الی ۶ بعد از ظهر و پنج شنبه ۸ صبح الی ۶ بعد از ظهر هر هفته برگزار می‌شود . این دوره به مدت  270 ساعت  با مبلغ  33.500.000 ریال  برنامه ریزی شده است . برای...
مدیریت پروژه و ساخت
مدیریت پروژه و ساخت
دوره مدیریت پروژه و ساخت روزهای چهارشنبه ساعت ۲ الی ۶ بعداز ظهر و پنج شنبه ۸ صبح الی ۶ بعد از ظهر هر هفته برگزار می‌شود . این دوره به مدت  ۲۲۰ ساعت  با مبلغ  ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال برنامه ریزی شده است . برای پیش ثبت...
نورپردازی
نورپردازی
دوره نورپردازی در معماری روزهای پنج شنبه ۸ صبح الی ۶ بعد از ظهر هر هفته برگزار می‌شود . این دوره به مدت  ۷۲ ساعت  با مبلغ  ۸،۵۰۰،۰۰۰ ریال  برنامه ریزی شده است . برای پیش ثبت نام ، جهت بررسی مدارک مبلغ دویست...
تکنولوژی و معماری پایدار
تکنولوژی و معماری پایدار
دوره تکنولوژی و معماری پایدار روزهای چهارشنبه ساعت ۲ بعد از ظهر الی ۶  و پنج شنبه ۸ صبح الی ۶ بعد از ظهر هر هفته برگزار می‌شود . این دوره به مدت  ۱۸۰ ساعت  با مبلغ  ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال  برنامه ریزی شده است . ...