................................................................ ................................................................ ................................................................

دوره‌های عالی تخصصی معماری دوره‌های عالی تخصصی معماری

نشریه IJAT نشریه IJAT

حامیان رسانه‌ای حامیان رسانه‌ای

 

 

رویدادهای جاری رویدادهای جاری

دورۀ طراحی عناصر تکمیلی فضاهای شهری
دورۀ طراحی عناصر تکمیلی فضاهای شهری
مرکز آموزش‌های تخصصی هنرهای زیبا برگزار می‌کند: دورۀ طراحی عناصر تکمیلی فضاهای شهری (مجموعه کلاس‌های تعاملی دیزاین در راستای تقویت مهارت‌های بینارشته‌ای) پرداختن به دانش طراحی در کنار دانش مهندسی و معماری می‌تواند به...
طرح پژوهشی معماری و علوم شناختی
طرح پژوهشی معماری و علوم شناختی
قطب علمی فناوری معماری "طرح پژوهشی معماری و علوم شناختی" را برگزار می‌کند. این طرح در راستای تکمیل ظرفیت، از میانِ دانشجویان ارشد معماری گرایش تکنولوژی، انرژی و معماری که تجربه طراحی پارامتریک در محیط گرس هاپر یا داینامو را داشته باشند، دعوت به...
انتصاب رییس جدید دانشکدگان هنرهای زیبا
انتصاب رییس جدید دانشکدگان هنرهای زیبا
در پی برگزاری جلسه نظر سنجی در خصوص انتخاب رییس و طی حکمی از سوی رییس محترم دانشگاه تهران، آقای دکتر حامد مظاهریان به عنوان رییس جدید دانشکدگان هنرهای زیبا منصوب گردیدند. جلسه تودیع آقای دکتر شاهین حیدری رییس پیشین و معرفی رییس جدید نیز، در تاریخ 19...

84 تا 98 84 تا 98

مؤسسه‌های همکار مؤسسه‌های همکار