نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضاء هسته مرکزی قطب علمی فناوری معماری

اعضاء هسته مرکزی قطب علمی فناوری معماری


 

 

اعضای هسته مرکزی قطب علمی فناوری معماری

   

مازیارآصفی

استاد دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

   

کتایون تقی زاده

دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران

   

محمود حسینی

دانشیار پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

   

سعید حقیر

دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران

   

محمد رضا ذوالفقاری

دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیر طوسی

   

محسن غفوری آشتیانی

استاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

 

 

 

محمود گلابچی

استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران

   

حامد مظاهریان

دانشیار دانشکده معماری دانشگاه تهران