نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

افراد

افراد


ردیف

اعضای هسته قطب

مرتبه علمی

زمینه تخصصی

دانشگاه

1

محمود گلابچی

استاد

معماری

دانشگاه تهران

2

 

محمد رضا بمانیان

استاد

معماری

دانشگاه مدرس

3


کتایون تقی زاده آذری
عضو کمیته علمی
دانشیار،دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ktaghizad [at] ut.ac.ir

دانشیار

معماری

دانشگاه تهران

4

 

محسن وفا مهر

استاد

معماری - ساختمان

دانشگاه علم و صنعت

5

 

محمود حسینی

استادیار

عمران-سازه-زلزله

پژوهشگاه بین­ المللی زلزله شناسی

6

محمد مهدی محمودی

استادیار

معماری

دانشگاه تهران

7

حامد مظاهریان

دانشیار

معماری

دانشگاه تهران

 

      مدیر قطب علمی فناوری معماری: حامد مظاهریان

      مدیر داخلی قطب علمی فناوری معماری: آرمان خلیل بیگی

      کارشناس قطب علمی فناوری معماری: ناهید خلیلی

      مدیر دوره‌های عالی تخصصی قطب علمی فناوری معماری: آذر مرتضوی

 

 

کتایون تقی زاده آذری
عضو کمیته علمی
دانشیار،دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: ktaghizad [at] ut.ac.ir