نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه های روز و هفته معمار

برنامه های روز و هفته معمار


انجمن علمی معماری و قطب علمی فناوری معماری با همکاری یکدیگر برنامه های متنوعی را به کناسبت بزرگداشت روز معمار برگزار می نمایند. این برنامه ها به شرح زیر می باشد.