نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ی عالی مسترینگ نرم افزارهای معماری و شهرسازی

برگزاری دوره ی عالی مسترینگ نرم افزارهای معماری و شهرسازی


شروع ثبت نام دوره ی عالی مسترینگ نرم افزارهای معماری و شهرسازی

 

به دلیل اهمیت توان و مهارت دانشجویان معماری و شهرسازی در زمینه ی استفاده از‌‌نرم افزارهای تخصصی برای‌ ورود به بازار‌کار‌حرفه ای، قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران دوره‌ی عالی مسترینگ نرم افزارهای معماری و شهرسازی با حضور اساتید مجرب حرفه از آبان ماه 1398(ترم پاییز) و با صدور گواهینامه شرکت و حضور‌در‌این دوره‌ توسط دانشگاه تهران(‌در صورت اتمام موفقیت آمیز دوره)برگزار می کند.

متقاضیان می توانند بنا به علاقه و نیاز خود در‌هریک از مجموعه های دیتیل و فاز2، مدل سازی، رندروانیمیشن، پرزانته، انرژی و شهرسازی از روز سه شنبه‌مورخ 14/8/98 ثبت نام و دراین دوره شرکت کنند. لازم به ذکر است که متقاضیان ملزم به ثبت نام در تمامی دروس یک مجموعه بوده و‌امکان ثبت نام تک درس وجود ندارد.

برای ثبت نام در این دوره می توان به یکی از‌روش ها به شرح ذیل اقدام کرد:

1-ثبت نام اینترنتی

آغاز‌ثبت نام دوره‌عالی مسترینگ‌ قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران از‌روز‌سه شنبه‌مورخ 14/8/98‌خواهد بود. لازم است اطلاعات فردی شامل: نام و‌نام خانوادگی، کد‌ملی، تلفن تماس، رشته و‌مقطع تحصیلی خود را به همراه رونوشت فیش‌واریزی به آدرس ایمیل ceat.aca@ut.ac.ir ارسال کرده وهزینه را به شماره حساب ‌۵۲۲۵۴۳۰۷۵۹‌ به نام حساب‌غیر قابل برداشت پردیس‌هنرهای زیبا‌ نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران و‌با شناسه پرداخت‌۱۹۰۱۰۶۴۰۶۴۱۸۳‌واریز‌نمایید.

2- ثبت نام حضوری

برای حضور‌در‌محل قطب به آدرس زیر‌مراجعه نمایید:

میدان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا، انتهای آتلیه‌4‌کارشناسی معماری، قطب‌علمی فناوری معماری

هزینه شرکت در دوره ها به شرح زیر است:

مجموعه ی دیتیل و فاز2: مبلغ 11,500,000 ریال

مجموعه ی مدل سازی: ‌مبلغ 32,500,000 ریال

مجموعه ی رندر و انیمیشن: مبلغ 13,800,000 ریال

مجموعه ی پرزانته: مبلغ 24,000,000 ریال

مجموعه ی انرژی و تکنولوژی: مبلغ 11,000,000 ریال

مجموعه ی شهرسازی: مبلغ 9,000,000 ریال

 

مدت زمان هر دوره به شرح زیر است:

مجموعه ی دیتیل و فاز2‌:‌80 ساعت آموزشی به همراه کارگاه های CEAT TED

 

مجموعه ی مدل سازی: 177 ساعت آموزشی به همراه کارگاه های CEAT TED

1)‌ Sketchup  (16ساعت)

2) Revit+ BIM+ Navis + کارگاه یک روزه طراحی فرودگاه (67 ساعت)

3) Rhinoceros+ + Visual arc+ T-Splines+ کارگاه یک روزه طراحی ساختمان بلند (47 ساعت)

4) 3Ds Max+ کارگاه یک روزه طراحی نما (47 ساعت)

5) کارگاه یک هفته ای Modeling Competition به همراه داوری معماران سرشناس کشور

 

مجموعه ی رندر و انیمیشن:  81 ساعت آموزشی به همراه کارگاه های CEAT TED

1) Lumion + کارگاه یک روزه پرزانته و انیمیشن (31 ساعت)

2) Corona + کارگاه یک روزه رندر داخلی (35 ساعت)

3) Vray + کارگاه یک روزه رندر خارجی (15 ساعت)

4) کارگاه یک هفته‌ای مسابقه‌ی Non Architecture به‌همراه داوری معماران سرشناس کشور

 

مجموعه ی پرزانته:‌102 ساعت آموزشی به همراه کارگاه های CEAT TED

1) Post Production+ Render graphicکارگاه یک روزه (47 ساعت)

2) Ideogram+ Fast graphic کارگاه یک (35 ساعت)

3) Archi Graphic (20ساعت)

4) کارگاه یک‌هفته ای پورتفولیو‌به‌همراه داوری معماران سرشناس کشور

 

مجموعه‌ی انرژی و تکنولوژی: 63 ساعت آموزشی به‌همراه کارگاه های CEAT TED

1) Grasshopper+ Launch box+ viewer Board+ کارگاه یک روزه طراحی پاویون‌(47 ساعت)

2) Honey Bee( 8 ساعت(

3) Kangaroo (8 ساعت)

4) کارگاه یک هفته‌ای انرژی به همراه داوری معماران سرشناس کشور

 

مجموعه ی شهرسازی: 68 ساعت آموزشی به همراه کارگاه های CEAT TED

1)‌GIS (32 ساعت)

2)‌City Engine (36 ساعت)

3)‌کارگاه دو روزه طراحی محله (14 ساعت)