نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نمایشگاه نگاره های لافت

نمایشگاه نگاره های لافت


نمایشگاه نگاره های لافت

افتتاحیه

جمعه ٢شهریورساعت ٤-٨عصر

گالری شیرین

خیابان سنایی کوچه ١٣پلاک٥

 

 

------------------------

کمتر از یک دهه است که به بهانه کارهایم به جنوب ایران سفر و به طبیعت، جامعه، فرهنگ ،هنر و معماری بومی یا معاصر آن سرک می کشم.

حاصل آن چندین کار جاری یا رو به اتمام معماری و شهری است و نیزکنجکاوی هایی انباشته در قالب تصویر و یادداشت های ذهنی یا نوشتاری سامان نیافته که بخش هایی از آن به زودی منتشر خواهد شد. وسوسه انتشار مجموعه مفصل تری در آینده دورتر را نیز هنوز در وجودم زنده نگه داشته ام . تا چه پیش آید!

پژوهش و تصویرسازی مستند لافت ،طرحی است در راستای همان کنجکاوی ها که به پیشنهاد من و با کوشش سه ساله همکارم که معمار و نقاشی بسیار مشتاق، پرتلاش  و جوان است اکنون در قالب مجموعه ای آماده نمایش شده است که دیدن و مشارکت در نقد یا تشویق آنرا برای کمک به ایجاد هدفمندی در گام های بعدی و درجریان این پژوهش تصویری و فضایی، به هنرمندان، معماران و شما در روز افتتاحیه توصیه میکنم.

محمد محمدزاده –معمار-

------------------------