نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گفتگویی درباره پاویون ملی ایران در بینال معماری ونیز 2016

گفتگویی درباره پاویون ملی ایران در بینال معماری ونیز 2016


بازنگری « عرصه بازی » پیشروی
مشارکت اجتماعی؛ ارتقای کیفی زندگی
گفتگویی درباره پاویون ملی ایران در بینال معماری ونیز 2016
سخنرانان: پرشیا قره گوزلو، بهزاد اتابکی پنل گفتگو: سید محسن حبیبی، اسکندر مختاری، محمدسعید ایزدی،مونا عرفانیان
دوشنبه 20 دی 1395، ساعت16.00الی 18.30
پردیس هنرهای زیبای تهران ، تالار شهید آوینی
قطب علمی فناوری معماری

پردیس هنرهای زیبای تهران