نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

(Encoded Stereotomy Workshop)

(Encoded Stereotomy Workshop)


ورکشاپ طراحی و ساخت دیجیتالِ پاویونِ تحقیقاتی با موضوع سازه های فشاری

از سوی قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران برگزارشد: ورکشاپ طراحی و ساخت دیجیتالِ پاویونِ تحقیقاتی با موضوع سازه های فشاری ورکشاپ طراحی و ساخت دیجیتالِ پاویونِ تحقیقاتی با موضوع سازه های فشاری با استفاده از روش تراشِ سه بعدی متریال های صلب توسط دستگاه سی ان سی هات وایر 5 محوره از سوی قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران به مدیریت دکتر علی اندجی و مهندس فرزانه اسکندری و پوریا بنی آدم، با همکاری انجمن علمی معماری دانشگاه تهران در پردیس هنرهای زیبا به مدت 120 ساعت در 4 هفته برگزار شدکه در مجموع 38 نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان از دانشگاه های  سراسر ایران در این کارگاه حضور یافتند.

در رابطه با این ورکشاپ باید گفت ساخت دیجیتال تحتعنوانِ عملِ استفاده از ابزارآلاتِ دیجیتال همانندِ پرینترهای سه بعدی، وایرکاترها، روبات ها و دستگاه هایCNC ، برای ساخت از قطعات کوچکطراحی تا ساختمان های بزرگ، اطلاق می شود. در یکی از پیچیده ترین انواع این فرآیندها، محصول این معماری دیجیتال، با استفاده از دستگاههای وایر کاتر 5 محورهانجام می گیرد که همین ابزار در ساختِ پاویون مورد نظر برای این ورکشاپ استفاده شد.

سازندگان تاق ها در دوران باستان، فرم های پیچده ای که به طور دقیق در تعادل فشاری بودند، خلق کرده اند.  بسیاری از وِیژگی های سازه ای این فرم های پیشرفته، به علت فقدان روش های ارزیابی مناسب، هنوز به طور کامل شناخته نشده اند. شناخت ساز و کار این ساختارهای گنبدی منجر به ایجاد بینش جدید در طراحی و آنالیز این سازه ها با استفاده از علم دیجیتال گشته است. یکی از روش های بدیع طراحی این نوع سازه ها، استفاده از روش آنالیز شبکه ی نیروها(TNA) می باشد. در این روش سیستم های فونیکولار، در برابر بارهای وارده به تنهایی در فشار عمل می کنند و انتقال بار، از طریق نیروهای محوری به جای خمشی صورت می گیرد.

در این کارگاه استراتژی های پارامتریک برای طراحیاین نوع سطوح پیچیده با اسفاده از راینو و گرس هاپر یاد داده شد و سپس فرم طراحی شده توسط دستگاه هات وایر برش داده شد.

در بخش اول این کارگاه، ابتدا آموزش های نرم افزاری و درس گفتار هایی در خصوص موضوع مورد نظر توسط اساتید دوره شرح داده شد. در بخش دوم این کارگاه پژوهشگران به طراحی المان های مختلف برای سازه مورد نظرپرداختند و سپس با دانش معماریدیجیتال به بازتولید آنها با ابزارهای الگوریتمیکنمودند. در پایان بخش دوم از بین طرح های ارائه شده یک طرح برتر توسط هیئت ژوریانتخاب شد. در بخش سوم ابتدا نحوه کار با دستگاه هات وایر و چگونگی تولید G- codeاز خروجیِ سطوح خط ساخت آموزش داده شد و سپس برش قطعات نهایی و نصب قطعات صورت گرفت.

با همکاری اجرایی انجمن علمی معماری دانشگاه تهران و حمایت شرکت پارس فوم کات

Supervisor: Dr.AliAndajiGarmaroodi

Project Manager: FarzanehEskandari

Tutors: FarzanehEskandari

            Pouria Baniadam

Assistant: Mohammad HoseinKarimi

Participants

AlirezaAlikaei, Amir Ebrahimian,  Amir Homayunirad, Anahita Seyfaee, ArezooHekmat, AtefehMohamadianpor, Ava AghaaliTari, AysanJafarzadeh, BaharBagheri, BehzadModanloo, EnsiyeGanji, FarazAliyan, FatemehShahrabi, GolrokhSamet, HamidrezaMalekian, HastiFakoori, Hosein Amery, KavehKhodabakhshi, KosarPirahmadi, MahsaMohammadi, Maryam Peyghambari, Maryam Shariati, MohamadsajadAmrolahi,MohammadBehjoo, MojtabaBahmani,  Negar Yaghubpoor, NiloofarShoabargh, PegahAftabi, RezvaneJafari, Saba Bagheri, Sahar Pashazanosi, Samar Yazdanfar, Sara Badalinejad, SherminSherkat, ShirinShevidi, SinaRezaeifar,SoodabeSharifi, SorooshAtashak

Documentation

Amir Ebrahimian, HoseinAmeri, Maryam Peyghambari, Maryam Shariati, Saba Bagheri, Sara Badalinejad

With Support of Architecture assembly of UT And Pars Foam Cut

Special thanks to Dr. HamedMazaherian and Dr. Matthias Rippmann (BRG Group)