فهرست فهرست

مدارس مقیم مدارس مقیم

با توجه به جایگاه بین­‌المللی قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران، این مجموعه با همکاری‌های تخصصی خود با مراکز علمی داخل و  خارج از کشور، سعی در ایجاد بستری مناسب جهت استفاده دانشجویان و متخصصین داخلی از دانش روز جهانی دارد. بدین منظور، پروژه مدارس مقیم که توسط قطب علمی برگزار شده، بازخوردهای خوبی در فضای علمی و تخصصی داخل و خارج از کشور را دریافت نموده است.

 

اخبار مدارس مقیم اخبار مدارس مقیم

کارگاه آموزشی «پوشش های ساختمانی تطبیق‌پذیر» در دانشگاه همدان
کارگاه آموزشی «پوشش های ساختمانی تطبیق‌پذیر» در دانشگاه همدان
قطب علمی فناوری معماری دانشگاه تهران، از بدو تشکیل در سال 1380، ایده مدارس مقیم (Visiting School) را در دستور کار خود قرار داده است. این رویداد‌ها به درخواست مراکز آموزشی از سراسر کشور، در قالب همکاری مشترک و با حمایت علمی قطب علمی برنامه ریز و اجرا...